mars 2012

Du vil ikke leve i en film.

I det siste har jeg hatt det ganske tøft egentlig. Tøft i form av hardt og vanskelig. Noe av det jeg har opplevd og fått høre, kunne vært som tatt rett ut av en actionfilm. Jeg har ikke sovet skikk...
hits